Taggad med Äldreomsorg Kungsholmen

Äldrekuratorerna på Kungsholmen ger ökad trygghet till äldre. I filmen presenterar de sitt arbete...