Taggad med förskola

Kort information kring Ustart 2 samt avslut
Källkritik i förskolan
Vad är på gång i Skolplattformen?
Varför digitala verktyg i förskolan?
Inledning samt Hållbar digital utveckling i förskolan....
Öppna förskolan Spira fyller 15 år. Den enda...
Status Skolplattformens införande i förskolan - Mikael...
Fortsatt centralt stöd för Skolplattformen - Sini Lento...
hur man kopierar avsnitt och anteckningsböcker
beskrivning hur en vårdnadshavare besvarar ett lovschema