Almstriden

Välkommen till veckans onsdagshistoria!

Få händelser i Stockholms nutidshistoria har ett så mytologisk skimmer över sig som Almstriden och den ockupation som följde under en vecka i maj 1971. Stockholmarna gjorde uppror mot kommunpolitikerna och deras beslut att ta ned 13 hundraåriga almar samtidigt som stora delar av det gamla Klara under senaste decenniet hade jämnats med marken utan några omfattande protester. Hur kan man förstå denna händelse i nutidens backspegel? 

Föreläsare: Daniel Helldén, Trafikborgarråd