Det (dolda) samiska Mälardalen

Panelsamtal om samiskt kulturarv och rätten till arkeologiska fynd och lämningar.
Vilka spår av det samiska finns och kan skönjas i Mälardalen? Vad betyder fynden för det samiska samhället i Stockholm? Vem ska äga och förvalta det samiska kulturarvet?
Panel:
Gunilla Larsson, arkeolog, researcher Uppsala universitet
Peter Ericson, historiker
I det avslutande panelsamtalet deltar C-G Ojala, Uppsala universitet och Inger Zachrisson, professor emerita, Historiska museet.
Moderator: Ylva Gustavsson, Sameföreningen i Stockholm.
Här kommer du snart direkt till livesändningen.
I samarbete mellan Stockholms stadsbibliotek och Sameföreningen i Stockholm med bidrag från Statens kulturråd
Bild: samisk hornsked ur Stadsmuseets samling