Seminarium och föreläsningar

Hans Abrahamsson, Göteborgs universitet, under seminarium om lokalt demokratiarbete och social...
Olle Wästberg, Demokratiutredningens ordförande under seminarium om lokalt demokratiarbete och...
Helen Slättman och Elisabet Bremberg på utredningsstaben på stadsledningskontoret om rapporten...
Det civila samhället i Sverige förändras. Invånarnas ideella engagemang tar nya vägar där...
Stockholm har många välutbildade unga, men också en alltför hög andel utan tillräcklig utbildning...
Frukostmöte på miljöförvaltningen 29 maj. Tobias Jansson från circulareconomy.se föreläser om...
Vad är patologiskt samlande och hur kan man arbeta med personer som lider av det på ett bättre...
Södermalms stadsdelsdirektör Christina Rapp Lundahl presenterar VP 2015. Utgångspunkten är...
Onsdagen den 26 november 2014 anordnade äldreförvaltningen ett inspirationsseminarium kring mat...