Seminarium och föreläsningar

Nämndseminarium kring miljösamverkan i Tekniska...
Annika Hjelm på kansliet för mänskliga rättigheter och...
Bostads- och demokratiborgarråd Ann-Margarethe Livh under...
Hans Abrahamsson, Göteborgs universitet, under seminarium...
Olle Wästberg, Demokratiutredningens ordförande under...
Helen Slättman och Elisabet Bremberg på utredningsstaben...
Det civila samhället i Sverige förändras. Invånarnas...
Stockholm har många välutbildade unga, men också en...