Seminarium och föreläsningar

Professor Urban Markströms föreläsningar "Stöd till...
Socialborgarråd Åsa Lindhagens inledning på...
Lidingö stads föreläsning "Erfarenheter av införandet av...
Ali Tabatabaeis föreläsning "Min väg till arbete" på...
Kemikaliekrav - Reach kandidatförteckning och artikel 33....
Föreläsning: En behandlare om cannabis och ungdomar....
Introduktion utbildningsmaterial KPC.
Föreläsning: En debattör om cannabis och ungdomar del 2...
Föreläsning: En debattör om cannabis och ungdomar del 1...
En debattör om cannabis och ungdomar