Seminarium och föreläsningar

Lidingö stads föreläsning "Erfarenheter av införandet av IPS i en sysselsättningsverksamhet" på...
Ali Tabatabaeis föreläsning "Min väg till arbete" på inspirationsdagen om IPS. För att sprida...
Kemikaliekrav - Reach kandidatförteckning och artikel 33.
Uppmärksamheten kring kemikaliefrågor i...
Föreläsning: En behandlare om cannabis och ungdomar. Kamilla Asp från Mini-Maria om cannabis.
Introduktion utbildningsmaterial KPC.
Föreläsning: En debattör om cannabis och ungdomar del 2 Erik Leijonmarck ECAD om cannabis
Föreläsning: En debattör om cannabis och ungdomar del 1 Erik Leijonmarck ECAD om cannabis
En debattör om cannabis och ungdomar
En behandlare om cannabis och ungdomar
Bygg- och anläggningsmaterial kan innehålla ämnen med skadliga effekter för miljö och hälsa....