Seminarium och föreläsningar

Professor Alain Topors föreläsning "IPS, hjälpande...
Professor Urban Markströms föreläsningar "Stöd till...
Socialborgarråd Åsa Lindhagens inledning på...
Lidingö stads föreläsning "Erfarenheter av införandet av...
Ali Tabatabaeis föreläsning "Min väg till arbete" på...
Kemikaliekrav - Reach kandidatförteckning och artikel 33....
Föreläsning: En behandlare om cannabis och ungdomar....
Introduktion utbildningsmaterial KPC.
Föreläsning: En debattör om cannabis och ungdomar del 2...
Föreläsning: En debattör om cannabis och ungdomar del 1...