Seminarium och föreläsningar

Hör Anne Lagerqvist från kemikaliecentrum berätta om plasten polykarbonat
Anne Lagerqvist på kemikaliecentrum vid miljöförvaltningen föreläser om kemikaliesmart förskola....
En seminarieserie i regi av kemikaliecentrum på miljöförvaltningen och Svensk Handel. Denna gång...
Sammanfattning av socialborgarrådet Åsa Lindhagens inledning på inspirationsdagen om IPS. För att...
Sammanfattning av professor Urban Markströms föreläsningar "Stöd till arbete och sysselsättning –...
Sammanfattning av Lidingö stads föreläsning "Erfarenheter av införandet av IPS i en...
Sammanfattning av Ali Tabatabaeis föreläsning "Min väg till arbete" på inspirationsdagen om IPS....
Sammanfattning av professor Alain Topors föreläsning "IPS, hjälpande professionella och...
Professor Alain Topors föreläsning "IPS, hjälpande professionella och återhämtning" på...
Professor Urban Markströms föreläsningar "Stöd till arbete och sysselsättning – vad fungerar?"...