Seminarium och föreläsningar

Vi talar om förtroende och vad utvecklingen kan få för långsiktiga konsekvenser för demokratin...
Lär känna människan bakom beteendet. Få vägledning i när och hur myndigheter bör agera? Andreas...
Vad får och bör en kommun säga och göra? Finns det motstridiga intressen i myndighetsrollen och...
Bygg- och anläggningsmaterial kan innehålla ämnen med skadliga effekter för miljö och hälsa....
Bygg- och anläggningsmaterial kan innehålla ämnen med skadliga effekter för miljö och hälsa....
Anne Lagerqvist på kemikaliecentrum vid miljöförvaltningen föreläser om kemikaliesmart förskola....
Hör kemikaliecentrums Anne Lagerqvist berätta om hur plast är uppbyggt.
Hör kemikaliecentrums Anne Lagerqvist berätta om PVC-plast.