Seminarium och föreläsningar

Lär känna människan bakom beteendet. Få vägledning i när och hur myndigheter bör agera? Andreas...
Vad får och bör en kommun säga och göra? Finns det motstridiga intressen i myndighetsrollen och...
Bygg- och anläggningsmaterial kan innehålla ämnen med skadliga effekter för miljö och hälsa....
Bygg- och anläggningsmaterial kan innehålla ämnen med skadliga effekter för miljö och hälsa....
Anne Lagerqvist på kemikaliecentrum vid miljöförvaltningen föreläser om kemikaliesmart förskola....
Hör kemikaliecentrums Anne Lagerqvist berätta om hur plast är uppbyggt.
Hör kemikaliecentrums Anne Lagerqvist berätta om PVC-plast.
Hör Anne Lagerqvist från kemikaliecentrum berätta om plasten polykarbonat