Seminarium och föreläsningar

Vad får och bör en kommun säga och göra? Finns det...
Elisabeth Österwall, Peder Eneroth, Björn Sundqvist,...
Lena Embertsén, Miljöförvaltningen Stockholms stad...
Jenny Fäldt, Miljöförvaltningen Stockholms stad...
Jenny Pirard, Miljöförv. i Stockholms stad...
Ellinor Josefsson och Arvin Ghasemi, Miljöförv. i Malmö...
Malin Kotake Peter Sundqvist, Trafikverket...
Karin Mattsson, Göteborgs universitet Heldagsseminarium:...