Seminarium och föreläsningar

Anna Hörlén – Projektledare, stadsledningskontoret
– Verktyg och metoder som främjar samverkan...
Staffan Lorentz, projektchef Norra Djurgårdsstaden
– Samverkan bygger Norra Djurgårdsstaden...
Panelsamtal
Samverkan – är det ett modeord eller är det en förutsättning för hållbar...
Sofie Pandis Iveroth, Innovationsplattform hållbara Stockholm
– Samverka – Javisst! – Men hur,...
Mårten Lindskog, Stockholms Digital Care, Äldreförvaltningen – Verksamhetsfrämmande uppdrag och...
Christina Salmhofer, hållbarhetsstrateg Norra Djurgårdsstaden
– Samverkan som nyckel i...
Anna Hörlén – projektledare för Harvard Bloomberg Innovation Track med fokus på Skärholmen
–...
Erica Eneqvist, doktorand, RISE
– Demokratins väktare – kan kommunen kombinera det med samverkan?...
Martin Westin, forskare i Miljökommunikation vid SLU samt verksam vid Uppsala universitet
– Att...
Gunnar Björkman, innovationsdirektör Stockholms stad, inleder seminariet
Samverkan – är det ett...