Seminarium och föreläsningar

Den 1 juli 2020 träder ny lag ikraft (Lag om tillfälliga skyddsåtgärder på serveringsställen, SFS...
Frisk av naturen. Ett seminarium om att öka medvetenheten och kunskapen om hur stadens natur- och...
Medborgarkontoret 2.0. Robin Rahman, utvecklingschef, och Sami Omerdin, samhällsvägledare,...
OpenLab och Design Thinking-metoden. Ivar Björkman, verksamhetsansvarig, OpenLab.
Dela aktuell driftinformation. Isabel Evensen Landström, trafikkontoret.
Sätra vård och omsorgsboende. Annelie Birath & Yvonne Esgård, enhetschefer, Skärholmens...
Att styra för ökad innovationsförmåga. Catharina Sackemark Larsson och Adelinde Schmidhuber,...
Varför jobba med innovation? Vilken strategi har Stockholms stad? Gunnar Björkman,...
Stockholms stads idésluss. Christine Oljelund, projektledare, stadsledningskontoret.
Inspirationsseminarium om innovation. Inledning av Magdalena Bosson.