Äldreförvaltningen

En genomgång av basala hygienrutiner för personal inom äldreomsorgen. Information om vad som...
För att minska risken för spridning av smitta är det viktigt att följa rutiner för hygien och...