Äldreförvaltningen

I Hållbar hälsa har Stockholms stad samlat information kring hälsa och hur olika faktorer...
För att minska risken för spridning av smitta är det viktigt att följa rutiner för hygien och...
En genomgång av basala hygienrutiner för personal inom äldreomsorgen. Information om vad som...
A film in English with information about personal protective equipment. To reduce the risk of the...
Information in English about basic hygiene procedures in elderly care: workwear, hand hygiene and...
En genomgång av basala hygienrutiner för personal inom äldreomsorgen. Information om vad som...
För att minska risken för spridning av smitta är det viktigt att följa rutiner för hygien och...