Miljöförvaltningen

Anna Hadenius förvaltningschef och miljöborgarråd Katarina Luhr berättar om budgeten för 2021.
Den 1 juli 2020 träder ny lag ikraft (Lag om tillfälliga skyddsåtgärder på serveringsställen, SFS...