Arbetsmarknadsförvaltningen

Spångens digitala seminarium från den 6 november 2020.
Filmen presenterar hur Stockholms stad arbetar med uppdraget kommunens aktivitetsansvar (KAA)....
Integrationspaktens tredje digitala medlemsträff handlade om ungas framtidsutsikter och...
Introduktionsfilm om Ungdomsanställningar
Karina Uddén, Kicki Wattjersson och Bengt Jönsson sammanfattar dagsläget inom förvaltningen och...