Arbetsmarknadsförvaltningen

Introduktionsfilm om Ungdomsanställningar
Karina Uddén, Kicki Wattjersson och Bengt Jönsson sammanfattar dagsläget inom förvaltningen och...