Arbetsmarknadsförvaltningen

Förvaltningsledningen informerar om aktuella frågor och verksamhetsgästen denna gång är Anki...
En introduktionsfilm av studievägledare till dig som är intresserad av att börja plugga.
Spångens digitala seminarium från den 6 november 2020.
Filmen presenterar hur Stockholms stad arbetar med uppdraget kommunens aktivitetsansvar (KAA)....
Integrationspaktens tredje digitala medlemsträff handlade om ungas framtidsutsikter och...