Södermalm

Södermalm har deltagit i unik studie som främjar barns fysiska aktivitet. 400 barn och 120...
Sofia Gessler Doberhof, biträdande enhetschef på sociala avdelningen på Södermalm, berättar om...
Lisa Jansson, enhetschef, berättar om informationsskärmarna på Tanto aktivitetscenter.
Informationsfilm om Södermalms fixartjänst.
Thomas Fürth, Kairos future, föreläser för Södermalms chefer om framtidens ledarskap.
Thomas Fürth, Kairos future, föreläser för Södermalms chefer om framtidens ledarskap.
Thomas Fürth, Kairos future, föreläser för Södermalms chefer om framtidens ledarskap.
Thomas Fürth, Kairos future, föreläser för Södermalms chefer om framtidens ledarskap.
Öppna förskolan Spira fyller 15 år. Den enda förskoleverksamheten i Sverige som riktar sig till...
Under hösten 2018 pågick ett intensivt arbete med att ta fram Södermalms stadsdelsförvaltnings...