Södermalm

Södermalm har deltagit i unik studie som främjar barns fysiska aktivitet. 400 barn och 120...
Sofia Gessler Doberhof, biträdande enhetschef på sociala avdelningen på Södermalm, berättar om...
Lisa Jansson, enhetschef, berättar om informationsskärmarna på Tanto aktivitetscenter.
Informationsfilm om Södermalms fixartjänst.
Thomas Fürth, Kairos future, föreläser för Södermalms chefer om framtidens ledarskap.
Thomas Fürth, Kairos future, föreläser för Södermalms chefer om framtidens ledarskap.
Thomas Fürth, Kairos future, föreläser för Södermalms chefer om framtidens ledarskap.
Thomas Fürth, Kairos future, föreläser för Södermalms chefer om framtidens ledarskap.