Kommunfullmäktige

Hör kommunfullmäktiges ordförande berätta om kommunfullmäktiges möte. Bland annat fattades beslut...
Hör kommunfullmäktiges ordförande berätta om kommunfullmäktiges möte. Bland annat fattades beslut...
Hör kommunfullmäktiges ordförande berätta om kommunfullmäktiges möte. Bland annat fattades beslut...
Hör Cecilia Brinck, kommunfullmäktiges ordförande, berätta om hur budgetdebatten den 20–21...
Cecilia Brinck, kommunfullmäktiges ordförande, berättar om kommunfullmäktiges möte den 4...