Socialförvaltningen

Stockholms stads program för ANDT-politiken syftar till...
Intervju med Björn Andersson, institutionen för socialt...
I filmen får vi träffa socialborgarrådet Åsa Lindhagen,...
Personer som utsätts för våld i nära relationer upplever...