Socialförvaltningen

Stockholms stads program för ANDT-politiken syftar till att lyfta fram utvecklingsområden för...
Intervju med Björn Andersson, institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. En film...
I filmen får vi träffa socialborgarrådet Åsa Lindhagen, verksamhetschef Dilek Baladiz, Origo och...
Personer som utsätts för våld i nära relationer upplever ofta att det är svårt att berätta om sin...