Skolplattformen

Att som pedagog skapa uppgift i Teams
Att som pedagog granska återkoppla på uppgift inlämnad i Teams
Att som pedagog begränsa elevers/studerandes behörighet att redigera dokument i teamets...
Att som pedagog lägga till externa applikationer och flikar i Teams
Att som pedagog använda klassanteckningsboken
Att som pedagog hantera inställningar för ett team i Teams
Hur papperskorgen fungerar och hur man använder den
Att som pedagog redigera en nyhet efter publicering