Skolplattformen

Introduktion till hur man arbetar i Teams
Att som elev/studerande se feedback på uppgift
Att som elev/studerande ta del av bedömning i PoB.
Att som elev/studerande hitta dokument för läxa
Att som elev/studerande favoritmarkera Teams och varför...
Beskrivning av din säkerhet på skolplattformen
Att som pedagog publicera nyheter i skolplattformen
Att som pedagog skapa uppgift i Teams
Att som pedagog granska återkoppla på uppgift...
Att som pedagog begränsa elever/studerandes behörighet...