Skolplattformen

Information om barnens säkerhet på skolplattformen
Att som vårdnadshavare byta mellan olika barns...
Att som vårdnadshavare hitta kontaktuppgifter till...
Att som vårdnadshavare ladda ner dokument och blanketter
Att som vårdnadshavare se kalender och schema
Att som vårdnadshavare se uppgifter och läxor
Att som vårdnadshavare se nyheter och vem som publicerat
Att som pedagog radera en nyhet efter publicering
Att som elev dela dokument eller fil för att göra...
Hur man som elev/studerande lämnar in en uppgift i Teams