Skolplattformen

Att som vårdnadshavare se nyheter och vem som publicerat
Att som pedagog radera en nyhet efter publicering
Att som elev dela dokument eller fil för att göra gruppuppgift
Hur man som elev/studerande lämnar in en uppgift i Teams
Introduktion till hur man arbetar i Teams
Att som elev/studerande se feedback på uppgift
Att som elev/studerande ta del av bedömning i Planering och Bedömning.
Att som elev/studerande hitta dokument för läxa
Att som elev/studerande favoritmarkera Teams och varför det är bra
Att som pedagog publicera nyheter i skolplattformen