Smart stad

New Zealand - Success in separating infrastructure from service. Conversation with Benoît Felten,...
Finansborgarrådet Sten Nordin avtackar de som arbetat med fiberutbyggnaden till alla...
Stokabs styrelseordförande Tina Ghasemi avtackar de som arbetat med fiberutbyggnaden till alla...
Stokabs vd Jörgen Kleist avtackar de som arbetat med fiberutbyggnaden till alla...
Stockholm’s Stokab: A Blueprint for Ubiquitous Fiber Connectivity? Conversation with Benoît...
Almas hus är inrett som ett vanligt hem och visar hur seniorer med kognitiva...
Stockholm's presentation - Platforms for IT-related design with in elderly care - at the meeting...
http://www.stockholm.se/OmStockholm/Stadens-klimatarbete/Klimatsmarta-stockholm---goda-exempel/Kl...
Lanseringen av Open Stockholm Award.