Smart stad

Biträdande stadsdirektör Anna Håkansson
Moderator Peter Salander inleder AI-dagen
I Stockholms stad pågår hundratals små och stora digitaliseringsprojekt. Här är tio exempel på...
Video hur Robot Process Automation, RPA, används på serviceförvaltningen. Video ligger på...
Inköpssupport för stadens medarbetare.
Kartläggning av plattformar för den smarta staden.
Så arbetar Stockholm stads serviceförvaltning med automatisering av administrativa arbetsprocesser.
Så arbetar Stockholm stads serviceförvaltning med automatisering av administrativa arbetsprocesser.