Smart stad

Ett innovationsprojekt i programmet Smart och uppkopplad stad
Smart trafikstyrning
Mötesplats Smart stad - Vikten av delad data och infrastruktur, Veronica Thunholm, vd, Stokab....
Mötesplats Smart stad - Den nationella visionen för öppna data, Kristine Ulander, DIGG...
Mötesplats Smart stad - Så blir Stockholm den mest datadrivna regionen i landet, Beatrice Sablone...
Mötesplats Smart stad - Så hjälper vi er att dela data, Johanna Barane, stadsledningskontoret och...
Mötesplats Smart stad - Visualisering av stadens data, Anders Elias, stadsledningskontoret. Från...
Seminarieserien Mötesplats Smart stad – tema öppen och delad data. Seminariet fokuserar på hur...
Det är nu enklare för verksamheter inom Stockholms stad att komma igång med robotisering. Låt dig...
Det är nu enklare att komma igång med robotisering. På Serviceförvaltningen har flera...