Smart stad

Stokabs styrelseordförande Tina Ghasemi avtackar de som arbetat med fiberutbyggnaden till alla...
Stokabs vd Jörgen Kleist avtackar de som arbetat med fiberutbyggnaden till alla...
Stockholm’s Stokab: A Blueprint for Ubiquitous Fiber Connectivity? Conversation with Benoît...
Almas hus är inrett som ett vanligt hem och visar hur seniorer med kognitiva...
Stockholm's presentation - Platforms for IT-related design with in elderly care - at the meeting...
http://www.stockholm.se/OmStockholm/Stadens-klimatarbete/Klimatsmarta-stockholm---goda-exempel/Kl...
Lanseringen av Open Stockholm Award.