Smart stad

New Zealand - Success in separating infrastructure from...
Finansborgarrådet Sten Nordin avtackar de som arbetat med...
Stokabs styrelseordförande Tina Ghasemi avtackar de som...
Stokabs vd Jörgen Kleist avtackar de som arbetat med...
Stockholm’s Stokab: A Blueprint for Ubiquitous Fiber...
Almas hus är inrett som ett vanligt hem och visar hur...
Stockholm's presentation - Platforms for IT-related...
http://www.stockholm.se/OmStockholm/Stadens-klimatarbete/...
Lanseringen av Open Stockholm Award.