Smart stad

Paneldebatt 2 - AI-dagen Paneldeltagare: - Jon Lindén,...
Adelinde Schmidhuber, grundskolechef i Stockholms stad,...
Paneldebatt 1 - AI-dagen Vi tar avstamp i perspektivet...
Markus Bylund, strategichef för IT och digitalisering,...
Susanne Leinsköld stadsdelsdirektör, Skärholmen
Biträdande stadsdirektör Anna Håkansson
Moderator Peter Salander inleder AI-dagen
I Stockholms stad pågår hundratals små och stora...
Video hur Robot Process Automation, RPA, används på...
Inköpssupport för stadens medarbetare.