Smart stad

Smart and connected lighting- popular
RPA på serviceförvaltningen, del 2.mp4
Presentationsvideo, smartstad-sajten.mp4
Diskussion om smart stad.
Vad är en smart stad för dig?
Vilka smarta tjänster vill du se i...
Varför ska Stockholm bli världens smartaste stad?
Anna Håkansson, biträdande stadsdirektör...
Varför ska Stockholm bli världens smartaste stad?
Veronica Thunholm, VD Stokab

Mötesplats smart...

Så arbetar vi i programmet Smart och uppkopplad stad
Claes Johannesson, programledare

Mötesplats...