Smart stad

Diskussion om smart stad.
Vad är en smart stad för dig?
Vilka smarta tjänster vill du se i...
Varför ska Stockholm bli världens smartaste stad?
Anna Håkansson, biträdande stadsdirektör...
Varför ska Stockholm bli världens smartaste stad?
Veronica Thunholm, VD Stokab

Mötesplats smart...

Så arbetar vi i programmet Smart och uppkopplad stad
Claes Johannesson, programledare

Mötesplats...

Panelsamtal med Anna Håkansson, bitr stadsdirektör, Veronica Thunholm, VD Stokab, Johanna Engman,...
Stockholms stads IT-direktör Johanna Engman
På scenen: - Åsa Lindblom, IT-chef, Stockholm Vatten och Avfall - David Rehn, utredningsingenjör,...
Paneldebatt 3 - AI-dagen Paneldeltagare: - Joke Palmkvist, affärsområdesansvarig för Skola och...
Paneldebatt 2 - AI-dagen Paneldeltagare: - Jon Lindén, VD, Ekkono - Robin Blomquist, Vice...