Smart stad

Hör frågor från deltagarna och svar från expertpanelen....
Se första delen av seminariet. Johanna Engman inleder...
I den andra delen av seminariet hör du Petter Österberg...
Smart and connected lighting- popular
RPA på serviceförvaltningen, del 2.mp4
Presentationsvideo, smartstad-sajten.mp4