Smart stad

Ett innovationsprojekt i programmet Smart och uppkopplad stad
Smart trafikstyrning
Mötesplats Smart stad - Vikten av delad data och infrastruktur, Veronica Thunholm, vd, Stokab....
Mötesplats Smart stad - Den nationella visionen för öppna data, Kristine Ulander, DIGG...
Mötesplats Smart stad - Så blir Stockholm den mest datadrivna regionen i landet, Beatrice Sablone...
Mötesplats Smart stad - Så hjälper vi er att dela data, Johanna Barane, stadsledningskontoret och...
Mötesplats Smart stad - Visualisering av stadens data, Anders Elias, stadsledningskontoret. Från...
Seminarieserien Mötesplats Smart stad – tema öppen och delad data. Seminariet fokuserar på hur...
Det är nu enklare för verksamheter inom Stockholms stad att komma igång med robotisering. Låt dig...