Smart stad

Inköpssupport för stadens medarbetare.
Kartläggning av plattformar för den smarta staden.
Så arbetar Stockholm stads serviceförvaltning med...
Så arbetar Stockholm stads serviceförvaltning med...