Smart stad

Mötesplats smart stad 19 mars 2021 - Sandra Jiseborn berättar om hur socialförvaltningen tagit...
Mötesplats smart stad 19 mars 2021 - Magnuz Engardt berättar om hur miljöförvaltningen tagit fram...
Mötesplats smart stad 19 mars 2021 - Några nyheter om vägen mot den smarta och innovativa staden.
Mötesplats smart stad 19 mars 2021 - Per Persson och Anna Bondesson beskriver ett konkret exempel...
Ett innovationsprojekt i programmet Smart och uppkopplad stad