Smart stad

Temat för denna upplaga av Mötesplats smart stad är digitalisering. Du kommer att inspireras av...
Temat för denna upplaga av Mötesplats smart stad är digitalisering. Du kommer att inspireras av...
Mötesplats smart stad 19 mars 2021 - Sandra Jiseborn berättar om hur socialförvaltningen tagit...
Mötesplats smart stad 19 mars 2021 - Magnuz Engardt berättar om hur miljöförvaltningen tagit fram...
Mötesplats smart stad 19 mars 2021 - Några nyheter om vägen mot den smarta och innovativa staden.
Mötesplats smart stad 19 mars 2021 - Per Persson och Anna Bondesson beskriver ett konkret exempel...