Stockholm växer

En film om vad det innebär att bo och vistas nära en byggarbetsplats. Att det byggs mycket i...
I den här filmen berättar vi om varför Stockholms stad växer så det knakar.
Unga om att leva i staden
Unga beskriver staden
Unga beskriver staden
Ann-Charlotte Backlund, stadsantikvarie och avdelningschef vid Stadsmuseiavdelningen berättar om...
Stockholms stad bygger 140 000 bostäder till år 2030. Möt Jonas Claeson, strateg på...
Björn Hugosson, Klimatchef vid stadsledningskontoret berättar om Stockholm som en klimatsmart stad.