Kemikaliecentrum

Forum för kemikaliesmart handel är ett samarbete mellan Stockholms stad, Svensk Handel,...
Forum för kemikaliesmart handel är ett samarbete mellan Stockholms stad, Svensk Handel,...
Bygg- och anläggningsmaterial kan innehålla ämnen med skadliga effekter för miljö och hälsa....
Forum för kemikaliesmart handel är ett samarbete mellan Stockholms stad, Svensk Handel,...
Forum för kemikaliesmart handel är ett samarbete mellan Stockholms stad, Svensk Handel,...
Material som används vid bygg- och anläggning kan innehålla skadliga ämnen som kan påverka...
Material som används vid bygg- och anläggning kan innehålla skadliga ämnen som kan påverka...
Skadliga kemikalier kan finnas i allt från fönsterputs till plastdockor och husgeråd. Fem...
Ett samarbete mellan Svensk handel och miljöförvaltningen. Denna gång är temat Food Contact...
Ett samarbete mellan Svensk handel och miljöförvaltningen. Denna gång är temat Food Contact...