Medioteket

Funktioner i OneDrive app för lärplatta.
Introduktionsfilm från Microsoft om Microsofts...
Hur Teams ser ut och fungerar på en lärplatta.
Ett gemensamt pedagogiskt verktyg i syfte att stödja...
Pedagogiskt verktyget i programmet OneNote är ett förslag...
Den här filmen beskriver hur du som pedagog i förskolan...
Kort kom-igång-guide för hur skolplattformens pedagogiska...
Kort kom-igång-guide för skolplattformens pedagogiska...
Kort instruktionsfilm för hur man styr behörighet i...
Kort instruktionsfilm för SFI Studieväg 1