Medioteket

Beskrivning av de olika avsnitten samt hur du hanterar...
Hur du granskar och ger återkoppling på uppgifter.
Funktioner i OneDrive app för lärplatta.
Introduktionsfilm från Microsoft om Microsofts...
Hur Teams ser ut och fungerar på en lärplatta.
Ett gemensamt pedagogiskt verktyg i syfte att stödja...
Pedagogiskt verktyget i programmet OneNote är ett förslag...
Den här filmen beskriver hur du som pedagog i förskolan...