Medioteket

Filmen visar olika sätt att arbeta tillsammans och kommunicera i Teams
Filmen visar hur du skapar en flik i Teams där gruppens tilldelade planeringar från Planering och...
Filmen beskriver hur du startar ett nytt arbetsmoment i Teams
Filmen beskriver hur du skapar en uppgift inne i Planering och Bedömning.
Filmen visar hur du skapar en planering i Skolbanken inne i Planering och bedömning
Instruktion för observatörer i Planering Bedömning
Instruktion för observatörer i Planering Bedömning
Instruktion för observatörer i Planering Bedömning
Instruktion för observatörer i Planering Bedömning
Instruktion för observatörer i Planering Bedömning