Medioteket

En introduktion av planering och bedömning
Filmen visar hur du lägger till en Chrome-extension, ett...
Filmen går igenom skolplattformens startsida.
Filmen visar hur personal loggar in i skolplattformen
Filmen förklarar hur vårdnadshavare till barn och elever...
I den här filmen får du se hur man skapar ett nytt...
I den här filmen får du en överblick av utvecklingssamtal...
I den här filmen får du se hur man skapar en lärlogg för...
I den här filmen får du se hur man gör en ny Planering i...
En översikt av verktyget Planering och Bedömning