Medioteket

Filmen visar hur du kan använda skolplattformen som en del i din undervisning.
Filmen visar två metoder att arbeta i verktyget för Planering Bedömning samt hur...
Filmen beskriver hur man kan arbeta med planering och bedömning.
Filmen beskriver hur du kan arbeta med uppgifter i Teams
Filmen beskriver hur man kan arbeta med Teams och Sharepoint.
Filmen beskriver hur du återanvänder en planering från Planering och Bedömning i ett arbetsmoment.
Filmen handlar om hur ett kollegium kan arbeta i Teams och Sharepoint.
Filmen visar olika sätt att arbeta tillsammans och kommunicera i Teams
Filmen visar hur du skapar en flik i Teams där gruppens tilldelade planeringar från Planering och...
Filmen beskriver hur du startar ett nytt arbetsmoment i Teams