Medioteket

Övergripande hur skolplattformen kan användas av pedagoger i förskolan.
En film som visar hur nyheter publicerade i SharePoint hamnar på vårdnadshavarens sida.
Filmen visar hur elever/studenter loggar in i skolplattformen
Filmen visar hur personal loggar in i skolplattformen
hur man kopierar avsnitt och anteckningsböcker
beskrivning hur en vårdnadshavare besvarar ett lovschema