Medioteket

Lärare ger återkoppling till elev från inlämnad uppgift i Teams
Hur elever hittar, utför och lämnar in en uppgift från Teams
Beskrivning av de moduler BLIVA-projektet erbjuder som stöd för kollegialt lärande
I den här filmen får du se hur man gör en ny planering från en mall i Planering Bedömning i...
I den här filmen får du se hur man skapar en lärlogg för gruppen i Planering & Bedömning i...
Beskrivning av stödet till skolorna inom ESF-projektet BLIVA
Kort överblick av klassanteckningsboken och hur du delar ut en uppgift
Steg 18 i kursen Kollegialt arbete i Teams https://utbildning.stockholm.se/course/view.php?id=916
Steg 17 i kursen Kollegialt arbete i Teams https://utbildning.stockholm.se/course/view.php?id=916