Medioteket

Modulen som beskrivs finns för Stockholms stads skolpersonal via denna länk:...
Josef Sahlin presenterar en modell som är ett inslag i komptetensutvecklingsmodulen Samförstånd...
En film som visar hur appen Skolplattform Stockholm fungerar för vårdnadshavarna
Modulen som beskriv finns här: https://utbildning.stockholm.se/course/view.php?id=1017
Modulen som beskrivs finns här: https://utbildning.stockholm.se/course/view.php?id=1092
Film om olika tips i PowerPoint Vad som är med i filmen, bara att bläddra: 1. Arkivbilder - 7...
Modulen som beskrivs finns här: https://utbildning.stockholm.se/course/view.php?id=1079
Lärare ger återkoppling till elev från inlämnad uppgift i Teams
Hur elever hittar, utför och lämnar in en uppgift från Teams
Beskrivning av de moduler BLIVA-projektet erbjuder som stöd för kollegialt lärande