Stockholms stad

En film om skolplattformen i förskolan.
Direktör Arjun Bakshi sammanfattar från nämndsammanträdet...
En film om skolplattformen i grundskolan.
En film om skolplattformen i Arbetsmarknadsförvaltningen.
Filmen är inte tillgänglig för tillfället, men vi arbetar...
Under Chefsforum den 23 mars höll Fredrik Mattson från...
Det börjar med ett behov och en idé. Staden tar fram ett...
Information till ungdomar som nyligen fyllt arton år.