Stockholms stad

De pälsbeklädda medarbetarna är utbildade terapihundar...
Paraplysystemet har utvecklats för att passa arbetssätt...
The film strategy of Stockholm aims at increasing the...
Åsa Dahlin och Christoffer Carlander från...