Stockholms stad

Presentation av Sverker Henriksson i samband med seminarium om social hållbarhet.
Birgitta Asplund Hansen, projektledare på kulturförvaltningen, berättar om fördelarna med att...
Under våren har delar av personal och chefer på Mälarbacken vård- och omsorgsboende genomgått...
Stockholms stads filmstrategi syftar till att öka konkurrenskraften för näringsliv, skapa...
Inspelad föreläsning från 19 april 2018 med Susanne Rolfner Suvanto. Föreläsningen arrangerades...
Inspelad föreläsning från 19 april 2018 med Susanne Rolfner Suvanto. Föreläsningen arrangerades...
Inspelad föreläsning från 19 april 2018 med Susanne Rolfner Suvanto. Föreläsningen arrangerades...