Stockholms stad

De pälsbeklädda medarbetarna är utbildade terapihundar och jobbar i äldreomsorgen på Södermalm....
Paraplysystemet har utvecklats för att passa arbetssätt som stödjer ramtid inom hemtjänsten i...
The film strategy of Stockholm aims at increasing the competitiveness of the private sector,...
Åsa Dahlin och Christoffer Carlander från stadsbyggnadskontoret och Lena Berg från...
Emma Holmqvist, forskare vid Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet....