Stockholms stad

Den grönblå majoriteten höll 25 mars en pressträff för att informera om läget i Stockholms stad...
Den grönblå majoriteten höll 19 mars en pressträff för att informera om läget i Stockholms stad.
Stockholms stads webb består av cirka trettio webbplatser inom en tydlig struktur. Webbplatserna...
Tyck till-appen – huvudkanalen in till oss för synpunkter på trafik- och utemiljön.
I Tyck...
Mikael Ahnell, Head of sales på Local market group berättar om Integrationspakten.
Integrationspakten är ett initiativ i Stockholm stad för ökad integration på arbetsmarknaden.
Film om integrationspakten, ett initiativ för ökad integration på arbetsmarknaden i Stockholm.