Utbildningsförvaltningen

Hermona är elev på Midsommarkransens gymnasium och läser samhällsvetenskap-beteende.
Aifer är elev på Kungsholmens västra gymnasium och läser naturprogrammet.
Roxanne berättar om det bästa med att gå på Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium.
1. Inledning och Planera och Bedöma i Skolplattformen
2. Interna utbildare förskolan informerar
3. Interna utbildare gymnasiet informerar
4. Interna utbildare från grundskolan informerar kort
5. LegiLexi – vad är det?
6. Senaste nytt från GSIT 2.0 och avslutning