Utbildningsförvaltningen

4. Omvärldsspaning - Lise-Lott "Lotta" Larsson, Lena Gällhagen Ulla-Karin Lundgren
3. Kvalitetssamordnare - Jonny Gullstrand
2. Skolplattformen - Lina Harrysson
4. Införandet av GSIT2.0 i förskolan - Cecilia Lund
3. Planera och bedöma (PoB) - Henrik Sundblom
2. Digitalisering i förskolan - Katrin Jäverbring
Tips till dig som ska välja gymnasium:
"Välj en skola utifrån vad du vill gå och vad du vill...
Tips till dig som väljer gymnasium:
"Skolan samarbetar med Amnesty och lärarna har...