Utbildningsförvaltningen

INledning - Lena Gällhagen
IKT-enheten hälsar välkommen - AnnMarie Taylor
Digitala prov DigiExam - Pelle Englund
GSIT 2.0 - Ekonomi och senaste nytt - Eric Flyxe och Andreas Hallén
Omvärldsspaning - Peter Bragner Grundskolechef område 3
Omvärldsspaning - Teddy Söderberg samt avslutning
Inledning - Linda Engman
Ustart - hantering av appar - Andreas Fredricsson
Processen för ett personuppgiftsbiträdesavtal - Linda Engman
Status Skolplattformens införande i förskolan - Mikael Fallmo
Fortsatt centralt stöd för Skolplattformen - Sini Lento samt avslutning
Erfarenhetsutbyte med Teddy Söderberg, Grundskolechef område 7.
Initiera – och inspirera – till...