Utbildningsförvaltningen

GSIT2.0 - reparationer av enheter
Välkomna 33900-portalen, funktioner och releaser 33900-portalen, roller
Kort information kring Ustart 2 samt avslut
Vad är på gång i Skolplattformen?
Varför digitala verktyg i förskolan?
Inledning samt Hållbar digital utveckling i förskolan. med hjälp av kollegialt lärande.
Skolplattformen - Skolplattformen i förvaltning - Sini Lento