Utbildningsförvaltningen

Hur är jag rektor i Skolplattformen? Christina Ernstson och Martin Abramson
Skyddade personuppgifter och informationssäkerhet, Kristiina Olausson och Noor Mousawi
Lokalt kundansvariga hos Fujitsu, Malin Åberg och Stefan Säflund
Eric Flyxe och Andreas Hallén berättar om GSIT 2
IKT-enheten hälsar välkommen - AnnMarie Taylor
Moderator: Niclas Westin, avdelningschef
Deltagare:
David Phillips, kommunikationsexpert...
IKT-enheten hälsar välkommen - AnnMarie Taylor
GSIT2.0 - Erfarenheter från genomförda överföringar GSIT2.0 - Status kring tjänsterna