Utbildningsförvaltningen

Intro och genomgång av innehållet för Digital Agenda för ITKP
Medarbetardriven innovation med Christine Oljelund från Stockholms stad
Välkommen! AnnMarie Taylor, IT-chef, IKT-enheten
Skolans nya narrativ - Peter Bragner, grundskolechef område 3
Centrala licensavtal hos Digitala Lärresurser (f.d. Programbanken) - Linda Engman
Uppdateringar kring GSIT2.0 och Skolplattformen - Eric Flyxe och Peter Åkerberg
IKT-enheten hälsar välkommen - AnnMarie Taylor
Kontohantering med Pär Hörenius