Utbildningsförvaltningen

1. Inledning och Planera och Bedöma i Skolplattformen
2. Interna utbildare förskolan informerar
3. Interna utbildare gymnasiet informerar
4. Interna utbildare från grundskolan informerar kort
5. LegiLexi – vad är det?
6. Senaste nytt från GSIT 2.0 och avslutning
1. Inledning och Lexia Provia - Vad är det?
2. PMO – Elevhälsans ärenden – tjänst för kuratorer och elevhälsoteamen
3. Senaste nytt gällande GSIT2.0